05 Jul

Verborgen gebreken aan uw woning, wat nu?

Een huis dat je koopt kan een defect hebben. Zo kan er van alles aan de hand zijn van een huis.Verborgen gebreken aan uw woning Bijvoorbeeld, scheuren in muren, houtworm, lekkage enzovoorts. De vraag is, wie is aansprakelijk. Dit hangt af of het gaat om een zichtbaar gebrek of een verborgen gebrek. Bij een zichtbaar gesprek zal de verkoper meestal niet verantwoordelijk zijn. Dit komt dat het al in de prijs is inbegrepen. Voor verborgen gebreken zal de verkoper wel verantwoordelijk zijn.

Wat zijn verborgen gebreken?

Wat zijn verborgen gebreken? Dat is wanneer je het huis gekocht hebt en je bemerkt verborgen gebreken. De vraag is of de verkoper voor de schade opdraait. Dit is niet gemakkelijk te bepalen. Hier komt het koopcontract en het burgerlijk wetboek om de hoek kijken.

Algemeen

Wanneer de koper een huis koopt mag hij aannemen dat het huis in redelijke staat verkeerd. Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld het dak lekt of dat het huis op vervuild grond staat. Wat gebeurt er als er niet wordt voldaan aan de verwachtingen. Kan de koper de verkoper hiervoor verantwoordelijk stellen. Of niet?

Tekortkoming

Wanneer er sprake is van een gebrek? Dat is wanneer het huis niet voldoet zoals het in het koopovereenkomst is beschreven. Wanneer je een huis koopt heb je een bepaald verwachtingspatroon. Je verwacht dat het huis in orde is. Maar dat is niet altijd het geval. Het is logisch dat een huis een dak moet hebben dat niet lekt. Of dat het huis op een gifgrond staat. Maar belemmerd een lichte bodemvervuiling het normaal gebruik? Over deze dingen wordt regelmatig geprocedeerd.

Onderzoeksplicht koper

Stel dat de koper bij bezichtiging opmerkte dat het huis een lek dak heeft. De koper had dan aarzeling moeten hebben. Het dak had dan onderzocht moeten worden. Het dak had dan onderzocht moeten worden. De koper had vragen moeten stellen aan de verkoper. Men spreekt dan om ‘onderzoekplicht’. Vergeet de koper zijn onderzoek plicht na te komen, dan is de mogelijkheid groot dat hij/zij de schade niet kan verhalen bij de verkoper in verband met een verborgen gebrek.

Aansprakelijkheid op grond van het koopcontract

Hedendaags moet een koopovereenkomst voor een huis schriftelijk worden vastgelegd. Het schriftelijk stuk is het koopcontract. Hierin zijn de afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd. In het koopovereenkomst wordt ook opgenomen de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.